ThS.BS.CKI. Đinh Gia Khánh

Chuyên khoa

Huyết học

Học vấn

2012 – 2018: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2018 – nay: Học viên bác sĩ Nội trú – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2019 – nay: Học viên Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Nội khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.


Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ Đinh Gia Khánh, tốt nghiệp BSNT tại Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh, chuyên ngành Nội khoa (Huyết học – Truyền máu). Lĩnh vực hoạt động và nghiên cứu bao gồm điều trị các bệnh lý về máu như các bệnh lý thiếu máu, rối loạn đông máu và bệnh ác tính của hệ tạo máu; Các liệu pháp di truyền, điều trị nhắm trúng đích và kỹ thuật ghép tế bào gốc.

Nơi công tác

Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Bác sĩ nội trú – BV Chợ Rẫy

Bác sĩ nội trú – BV Truyền máu Huyết học Tp. Hồ Chí Minh

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho B ở trẻ em có đột biến 188 chuyển đoạn t(1;19)”(2021), Đinh Gia Khánh, Huỳnh Nghĩa. Tạp chí y học Việt Nam, tập 505, số 2 – tháng 8,2021, trang 188 – 193.

Mô tả đặc điểm lâm sàng, sinh học và đánh giá sơ bộ hiệu quả điều trị bạch cầu cấp trẻ em dưới 1 tuổi tại bệnh viện Truyền máu Huyết học Tp. Hồ Chí Minh” (2020). Huỳnh Nghĩa, Đặng Quốc Nhi, Quảng Trọng Nhân, Cao Thị Lộc, Nguyễn Ngọc Phương Hoa, Đinh Gia Khánh. Tạp chí y học Việt Nam, Kỷ Yếu các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành Huyết học – Truyền Máu.


Bài viết của ThS.BS.CKI. Đinh Gia Khánh