Huyết học

Huyết học

loạn sản tủy xương
Hội chứng loạn sản tủy xương: báo ca ca lâm sàng

ThS.BS.CKI. Đinh Gia Khánh

TÓM TẮT Trường hợp lâm sàng được báo cáo này là một bệnh nhân nữ [...]

von Willebrand
Báo cáo một trường hợp bệnh von Willebrand mắc phải

BS.CKI. Nguyễn Hữu Tuấn

TÓM TẮT Yếu tố von Willebrand là một thành phần hết sức quan trọng trong [...]

Hội chứng thực bào máu tái hoạt: Báo cáo trường hợp khó

ThS.BS.CKI. Đinh Gia Khánh

TÓM TẮT  Trong bài viết này, chúng tôi báo cáo một trường hợp khó và [...]

Ca lâm sàng ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura-TTP)

BS.CKI. Nguyễn Hữu Tuấn

TÓM TẮT Bệnh lý Ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura-TTP) [...]