Nội chung

Nội chung

Bệnh SPINA VENTOSA được phát hiện muộn: Báo cáo ca lâm sàng

PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Sáng

TÓM TẮT  Bệnh Spina Ventosa (lao xương bàn tay, bàn chân) là một tình trạng [...]

phù hoàng điểm
Ca lâm sàng: Phù hoàng điểm hay nang võng mạc

TS.BS. Nguyễn Như Quân

TÓM TẮT Báo cáo một trường hợp trẻ em (13 tuổi) có chẩn đoán phù [...]