Tai mũi họng

Tai mũi họng

Ca lâm sàng polyp đơn độc Killian ở trẻ em và những nguy cơ tiềm ẩn

ThS.BS. Nguyễn Thành Tuấn

TÓM TẮT Polyp đơn độc Killian (Antrochoanal polyp – Killian polyp) là một tổn thương [...]