Thần kinh

Thần kinh

nhồi máu não
Nhồi máu não phần trong hành não kèm liệt mặt

ThS.BS.CKI. Lê Thành Nhân

TÓM TẮT Đột quỵ thân não là một thách thức trong chẩn đoán cả về [...]