Tim mạch

Tim mạch

viêm cơ tim cấp
Viêm cơ tim cấp sau tiêm vắc xin COVID-19

BS. Triệu Khánh Vinh

TÓM TẮT Đây là một tình huống lâm sàng về bệnh nhân nữ bị viêm [...]

Ca lâm sàng: Bệnh cơ tim chu sinh từ sinh lý bệnh đến chẩn đoán

BS. Võ Văn Trắng

TÓM TẮT Bệnh cơ tim là một nhóm bệnh không đồng nhất do nhiều nguyên [...]