Mô hình bệnh tật liên quan đến tim mạch đã có nhiều sự thay đổi do tác động hậu Covid-19. Điều này đòi hỏi người bác sĩ cập nhật liên tục kiến thức y khoa để ứng dụng vào công tác khám chữa bệnh tại cơ sở.

Thấu hiểu nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tim mạch, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Biến chứng tim mạch và giảm thiểu tác hại hậu Covid-19”.

Kính mời Quý Đồng nghiệp cùng tham gia!

GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

  • BS. Viên Nhật Duy
  • TS. Nguyễn Quốc Hoà
  • BS Trần Minh Nhựt
  • BS. Lê Đình Phương
  • BS Kiều Trung Hiếu
  • TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Biến chứng tim mạch và giảm thiểu tác hại hậu Covid-19

 

12/09/2022 – 30/09/2032

Tham gia