Trong thời đại Công nghệ 4.0, mọi ngành nghề đều cần marketing, bao gồm ngành y tế nói chung và người bác sĩ nói riêng.  Khóa học này nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về marketing trong ngành y tế cho bác sĩ, đối với cá nhân hoặc mô hình phòng khám.  

Khóa học được được thiết kế cho bác sĩ quan tâm hoặc có ý định bắt đầu tìm hiểu về marketing cho cá nhân hoặc phòng khám. Y360 kì vọng học viên sau khi kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức và kĩ năng cơ bản để bắt đầu triển khai những hoạt động marketing đúng cách và hiệu quả. 

GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

  • BS. CKII Nguyễn Trọng Anh

Chiến lược Marketing tổng quát cho bác sĩ

 

19/08/2022 – 31/08/2032

Tham gia