Hội nghi khoa học thường niên do Hội Loãng xương TP. HCM tổ chức thực hiện với chủ đề "Loãng xương và các bệnh liên quan, thách thức trong kiểm soát và quản lý người bệnh trong giai đoạn “bình thường mới”. 

Nội dung gồm có 4 Phiên và 1 phần Thảo luận ca lâm sàng giữa các chuyên gia. 

Trong nội dung khóa học này, Y360 chia sẻ 3 case lâm sàng trong phần Gặp gỡ các chuyên gia - Meet the Experts:

- BS CKII. Dương Minh Trí, Bệnh viện Nhân dân Gia Định

- BS CKII. Trần Ngọc Hữu Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy

- TS.BS. Huỳnh Văn Khoa, Bệnh viện Chợ Rẫy

Kính mời Quý đồng nghiệp cùng xem qua nội dung. 

Hội nghị loãng xương 2022: Gặp gỡ các chuyên gia

 

15/11/2022 – 01/11/2023

Tham gia