Sự mở rộng và thay đổi nhanh chóng của khối lượng kiến thức y khoa là thách thức lớn đối với các nhà thực hành lâm sàng hiện nay. Nhằm cải thiện chất lượng điều trị, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro và giảm thiểu thiếu sót chẩn đoán trong quá trình khám chữa bệnh, chúng ta cần cá thể hóa điều trị dựa trên bằng chứng tốt nhất và mới nhất. Tham gia cùng Y360 trong buổi hội thảo trực tuyến này sẽ hỗ trợ các y bác sĩ, dược sĩ và đội ngũ giảng viên/ sinh viên chuyên ngành Y Dược trong việc: "Khám phá sức mạnh của Up To Date (NXB Wolters Kluwer) - nguồn CSDL y học thực chứng hỗ trợ ra quyết định lâm sàng."

GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

  • ThS. DS. Trương Văn Đạt

Khám phá sức mạnh của Up To Date - nguồn CSDL y học thực chứng hỗ trợ ra quyết định lâm sàng

 

23/03/2023 – 23/03/2025

Tham gia