Pharmacist Up - Khóa học nâng cao kiến thức bệnh lý và kỹ năng tư vấn cho Dược sĩ nhà thuốc trong hai chuyên ngành Giảm đau và Nhãn khoa.

Khóa học mang đến cho dược sĩ nhiều kiến thức mới, có tính thực tiễn cao, có giá trị trong công việc tư vấn tại nhà thuốc với chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành.

Khóa học được xây dựng trên nền tảng online, được bảo trợ nội dung bởi Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh, giúp học viên chủ động và linh hoạt về thời gian học tập.

Nội dung khóa học được xây dựng từ các chuyên gia đầu ngành trong hai chuyên ngành Giảm đau và Nhãn khoa, được bảo trợ nội dung từ Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh.

GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

 • ThS. BS. Nguyễn Tấn Lãm
 • TS. Nguyễn Thu Thủy
 • BS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
 • TS. Nguyễn Thị Phương Thủy
 • BS Trương Thái Hoàng Anh
 • TS.BS. Phạm Quang Thuận
 • BS.CKI Đinh Văn Lập
 • BS Nguyễn Văn Trung
 • TS. Lê Xuân Cung
 • BS.CKI Vũ Tú Anh
 • ThS.BS.CKII Phan Phước Thái Bình
 • TS. Nguyễn Ngọc Châu

Dược sĩ nhà thuốc trên phạm vi toàn quốc

PharmacistUp_Nâng cao kỹ năng tư vấn cho nhà thuốc

 

24/07/2023 – 31/12/2023

Tham gia