Điều khoản dịch vụ

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Kính gửi quý Học viên và các bạn thân mến,
Nền tảng Y360 – Cộng đồng Y khoa học và đọc là sản phẩm được phát triển bởi Công ty TNHH YouMed Việt Nam; Công ty TNHH HEDIMA, trực thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Nền tảng này nhằm mục đích để học viên và các bạn thực hiện việc đăng ký, tham gia các khoá học, bài học trực tuyến từ các Thầy/Cô, chuyên gia trong lĩnh vực y tế và sức khoẻ.
Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên Nền tảng đến quý Học viên. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên nền tảng tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Vui lòng đọc kỹ quy định và điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của quy định về điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng Nền tảng.

 

2. ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP

Đăng ký

Bạn phải đăng ký sử dụng và tạo thông tin đăng nhập trên Nền tảng này của chúng tôi thông qua số điện thoại và email của bạn, tài khoản có thể gồm có các thông tin cá nhân của bạn. Việc cung cấp thông tin cho chúng tôi được tuân thủ theo chính sách bảo mật, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Chúng tôi được đăng tải trên Nền tảng này. Bạn cần cung cấp thông tin dữ liệu chính xác cho chúng tôi để việc dễ dàng sử dụng và hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng. Sau khi đăng ký bằng số điện thoại, Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mã xác nhận để hoàn tất việc đăng ký sử dụng Nền tảng.

Tạo thông tin đăng nhập và tài khoản

Ở mục cài đặt tài khoản, Bạn sẽ phải khởi tạo hồ sơ và thông tin đăng nhập của bạn theo các thông tin chúng tôi đề cập tại đây. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo quản tài khoản và không tiết lộ thông tin đăng nhập cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Chúng tôi sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên Nền tảng bằng tài khoản của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể theo thông tin đăng nhập có thể được sử dụng bởi người khác mà bạn là chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.
Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết thông tin đăng nhập của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên Nền tảng, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi thông tin đăng nhập hoặc yêu cầu Chúng tôi hỗ trợ cài đặt lại tài khoản và thông tin đăng nhập cho bạn.

Đăng nhập sử dụng

Quý Học viên và bạn phải đăng nhập mới có thể sử dụng đầy đủ các Dịch vụ của Chúng tôi trên Nền tảng. Vì rằng Nền tảng Y360 – Cộng đồng Y khoa học và đọc định danh tài khoản của bạn bằng các thông tin dữ liệu mà bạn cung cấp và đang sử dụng.
Khi cần thay đổi thông tin đăng nhập, bạn cần phải thực hiện các thao tác được hướng dẫn cụ thể trên Nền tảng hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Với thông tin đăng nhập, bạn có ó thể nhập và tra cứu hoặc tìm lại mã số học viên (hay còn gọi “số hồ sơ”) của mình, để xem được các thông tin tương ứng với số hồ sơ vừa nhập hoặc vừa tra cứu được.
Tính năng này chỉ giới hạn ở một mục đích duy nhất là: để bạn xem, kiểm tra và xác định được chính xác hồ sơ học viên của mình khi đăng ký tham gia vào các khoá học trực tuyến. Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sai sót nếu có hành vi sử dụng tính năng nhập và tìm lại mã số học viên không đúng với mục đích nêu trên.

 

3. CUNG CẤP THÔNG TIN

Bạn có thể sẽ phải cung cấp thông tin trước khi sử dụng và thực hiện tham gia vào khoá học dưới dạng Hồ sơ Học viên. Hồ sơ Học viên có thể, gồm có:
– Thông tin cá nhân: (Họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân…)
– Số điện thoại liên hệ
– Địa chỉ liên lạc
– Email
– Nơi công tác
– Các chứng chỉ liên quan (nếu có)

 

4. THU THẬP, LƯU TRỮ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Phù hợp với Chính sách bảo mật của Chúng tôi, thông tin do bạn đăng ký, truy cập và sử dụng trang Nền tảng này được chúng tôi lưu trữ và có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

 

5. LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chúng tôi cho phép bạn được sử dụng toàn bộ các nội dung trong Nền tảng cho mục đích học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn y tế và sức khoẻ; khuyến khích quý học viên sử dụng những nội dung phù hợp với trình độ và chuyên môn của mình.

 

6. HỖ TRỢ VÀ KHIẾU NẠI

Trong trường hợp cần hỗ trợ về thao tác, trải nghiệm và sử dụng Nền tảng, hoặc khiếu nại, giải đáp thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài: 0901119379 hoặc email: [email protected]

 

7. CÁC HÀNH VI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Theo đây, việc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng này của chúng tôi, sẽ KHÔNG được phép:
– Sử dụng Nền tảng với mục đích được cho là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, xúc phạm, quấy rối, làm lo lắng, tra tấn, nhục mạ, phản cảm, tục tĩu, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc các hành động vi phạm đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục và quy định pháp luật khác.
– Lợi dụng việc sử dụng các Dịch Vụ để gây hại cho người dùng khác dưới bất kỳ hình thức nào.
– Sử dụng các Dịch Vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào; hoặc giả mạo khác việc bạn liên kết với một cá nhân hay tổ chức; giả mạo các đầu đề hoặc thao túng khác đối với các yếu tố danh định nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được gửi qua các Dịch Vụ.
– Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.
– Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên Nền tảng này.
– Bạn không được sử dụng thông tin trong trang Nền tảng này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.
– Sử dụng các Dịch vụ vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc theo bất kỳ hình thức nào không được phép theo các quyền đã được cấp sử dụng các Dịch vụ vì mục đích gian lận;
– Tìm cách biên dịch giải mã, thay đổi cấu trúc kỹ thuật, tháo rời hoặc tấn công Các Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó), hoặc thủ tiêu hay vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hay biện pháp bảo mật nào mà Chúng tôi thực hiện liên quan đến Các Dịch Vụ và/hoặc dữ liệu được gửi, xử lý hoặc lưu trữ bởi Phần mềm; thu thập bất kỳ thông tin nào về các chủ Tài Khoản khác, bao gồm, nhưng không giới hạn các dữ liệu hay thông tin cá nhân; tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ điều luật nào hay theo các quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ Nội Dung nào xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hay độc quyền khác của bất kỳ bên nào.
– Làm gián đoạn, thao túng hoặc làm rối loạn các Dịch Vụ hoặc các máy chủ hay mạng được kết nối với các Dịch Vụ hoặc việc sử dụng các Dịch Vụ của bất kỳ người dùng nào khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hay quy định nào của các mạng được kết nối với Phần mềm; có bất kỳ hành động nào hay liên quan đến bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hay gián tiếp làm thiệt hại, vô hiệu, gây áp lực quá mức, hoặc làm suy giảm các Dịch Vụ hoặc các dịch vụ hay các mạng được kết nối với Các Dịch Vụ; sử dụng Các Dịch Vụ để xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc quấy rối một người khác và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ để thu thập hoặc lưu lại dữ liệu cá nhân về người dùng khác liên quan đến hành vi và các hoạt động bị cấm bên trên.
Việc thực hiện hành vi không được phép nêu nêu trên Bạn hiểu rằng đây là hành vi cố tình vi phạm mà không nhận được sự đồng ý của Chúng tôi.
Trong trường hợp phát hiện về việc vi phạm các hành vi không được phép của quy định này từ người dùng khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn và các cá nhân tổ chức khác, Bạn có thể gửi khiếu nại đến cho Chúng tôi thông qua tổng đài 0901119379 hoặc email [email protected]. Chúng tôi xem đây là hành động đáng hoan nghênh và cần thiết của bạn để giúp chúng tôi trong việc kiểm soát thông tin và hành vi vi phạm.

 

8. QUYỀN TỪ CHỐI

Chúng tôi tuyên bố và bạn đồng ý rằng Chúng tôi có quyền từ chối và huỷ bỏ vào bất kì thời điểm nào quyền sử dụng dịch vụ, truy cập và thông tin trên Nền tảng này của bạn khi xét thấy bạn có dấu hiệu hoặc vi phạm quy định này, thực hiện các hành vi không được phép và vi phạm các chính sách của Chúng tôi. Đồng thời, Chúng tôi sẽ không phải bồi thường bất kì khoản thanh toán hoặc thi hành trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý hoặc yêu cầu nào từ bạn trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi. Đồng thời, xét thấy nếu hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, chúng tôi có quyền khiếu nại hoặc tố cáo hành vi của Bạn đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trên Nền tảng này đều thuộc về Công ty TNHH YouMed Việt Nam & Công ty TNHH HEDIMA. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ trường hợp được sự đồng ý của Chúng tôi, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát nội dung trên Nền tảng này bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Nền tảng này.
Các thông tin do bạn Cung cấp cho Chúng tôi là thuộc quyền sở hữu của bạn và việc bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi được hiểu rằng bạn đồng ý chia sẻ thông tin cho chúng tôi với mục đích sử dụng dịch vụ của Nền tảng này và không tính phí. Trường hợp thông tin do bạn cung cấp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ với Bên thứ ba khác. Bạn phải có trách nhiệm giải quyết và chịu mọi phí tổn liên quan đến hành động đơn phương này. Chúng tôi không có trách nhiệm giải quyết hoặc chịu trách nhiệm liên đới vấn đề tranh chấp của Bạn hoặc do hành động của bạn khi sử dụng thông tin và cung cấp thông tin trái phép.
Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin do bạn đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác, nội dung của Nền tảng này và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp mà chúng tôi có trong Nền tảng này. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng Nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới Chúng tôi một cách hoàn toàn miễn phí.

 

10. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi đảm bảo việc sử dụng của các bạn và quý học viên và sử dụng các biện pháp bảo mật. Tuy nhiên, Chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối Nền tảng khỏi các hành động phá hoại, xâm nhập nhằm đánh cắp thông tin hoặc các loại virus từ Internet.
Định kỳ hoặc khi cần thiết Chúng tôi sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên Nền tảng này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ Nền tảng này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.
Việc sử dụng thông tin tại Nền tảng này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.
Nền tảng này của Chúng tôi bao gồm các đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi bạn truy nhập, sử dụng các trang web đó.

 

11. BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Khi có trách nhiệm dân sự phát sinh do vi phạm quy định này, Bạn đồng ý bồi thường những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm đối với Chúng tôi. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán thoả thuận. Trường hợp có phát sinh tranh chấp mà không thể giải quyết được

 

12. HIỆU LỰC VÀ TÍNH TOÀN VẸN

Quy định và điều khoản sử dụng này được áp dụng theo pháp luật Việt Nam. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày thông qua và đăng tải trên Nền tảng của Chúng tôi. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa các Quy định chung và điều khoản Sử Dụng Nền tảng này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Bất kì thời điểm nào mà bạn truy cập, bạn cần tham khảo Quy định này với các Chính sách của Chúng tôi để kịp thời cập nhật và hiểu rõ được các quy định của chúng tôi.
Quy Định chung và điều khoản Sử dụng Nền tảng này là một phần không tách rời với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc thêm các Chính Sách Bảo Mật để hiểu rõ các quy định, điều khoản, chính sách và hướng dẫn của chúng tôi trước khi bạn truy cập Nền tảng và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên Nền tảng của chúng tôi.

 

TÔI ĐÃ ĐỌC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NỀN TẢNG Y360 – CỘNG ĐỒNG Y KHOA HỌC VÀ ĐỌC NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG QUY ĐỊNH NÀY BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG NỀN TẢNG.