Điều khoản sử dụng

 

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web

 

Khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Y360, đọc giả đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận này. Nếu không đồng ý, đọc giả không được truy cập hoặc sử dụng thông tin từ trang web.

 

Kiến thức y khoa thay đổi liên tục, do dó thông tin trên Y360 hoặc trên các trang web khác có nguồn tham khảo từ Y360 có thể thay đổi mà không cần thông báo đến đọc giả. 

 

Các bài viết trên trang không được xem là bản lưu hành đầy đủ và sẽ được hiển thị theo ngày chỉnh sửa gần nhất.

 

Đăng ký và đăng nhập tài khoản

 

Nếu tạo tài khoản trên Y360, đọc giả có trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho tài khoản của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các hoạt động liên quan của tài khoản đó. 

 

Nếu tên người dùng hoặc mật khẩu của đọc giả bị mất, bị đánh cắp, hoặc bị truy cập trái phép bởi bên thứ ba, đọc giả cần thông báo cho Y360 ngay và thay đổi mật khẩu càng sớm càng tốt.

 

Nội dung được đăng trên trang web

 

Không tham gia vào các hoạt động, đăng các nội dung, hoặc đăng ký và /hoặc sử dụng tên người dùng chứa các tài liệu dưới đây:

 

 • Gây khó chịu, lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa

 • Bất hợp pháp; quảng bá, thực hiện hành vi bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu của Y360)

 • Nội dung độc hại như Malware, Trojan horse, Virus; can thiệp vào quyền truy cập của người dùng khác trên Y360

 • Có ý định hoặc quấy rối, bắt nạt người dùng khác

 • Liên quan đến các hoạt động thương mại, bán hàng (quảng cáo, khuyến mãi, cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng) không được Y360 ủy quyền.

 

Bán, thuê, cấp phép lại hoặc cho thuê bất kỳ thông tin nào của Y360 hoặc nội dung:

 

 • Liên kết đến, tham chiếu, quảng bá các sản phẩm thương mại hoặc các dịch vụ, ngoại trừ được Y360 ủy quyền

 • Can thiệp, làm gián đoạn Y360

 • Giả mạo; cố gắng thăm dò; quét, kiểm tra các lỗ hổng trong trang web hoặc hệ thống máy tính, mạng, quy tắc sử dụng hoặc các thành phần bảo mật khác của Y360

 • Sao chép, phân phối lại, trích xuất, ghi âm, chuyển giao, hiển thị, truyền đi rộng rãi cho công chúng các thông tin hoặc nội dung không được cấp phép theo thỏa thuận hoặc luật hiện hành, hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (như bản quyền) trên Y360

 

Bình luận được đăng trên trang web

 

Tất cả nhận xét mà đọc giả chia sẻ, đăng tải sẽ được chúng tôi xem xét và kiểm duyệt trước khi đăng lên Y360. Đọc giả có thể xem nhận xét của người khác; sửa đổi hoặc xóa nhận xét của mình.

 

Kinh nghiệm cá nhân là triệu chứng, xét nghiệm, điều trị, v.v. mà đọc giả hoặc thành viên trong gia đình đã trải qua. Nếu thông tin hoặc nhận xét không phải là kinh nghiệm cá nhân, vui lòng cung cấp nguồn tham khảo. Tất cả các thông tin về số liệu thống kê, nghiên cứu và tiến bộ mới trong y học cần có nguồn đáng tin cậy.

 

Không tham gia vào hoạt động; đăng bình luận có nội dung:

 

 • Gây khó chịu, lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa

 • Bất hợp pháp; quảng bá, thực hiện hành vi bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu của Y360)

 • Nội dung độc hại như Malware, Trojan horse, Virus; can thiệp vào quyền truy cập của người dùng khác trên Y360

 • Có ý định hoặc quấy rối, bắt nạt người dùng khác

 • Liên quan đến các hoạt động thương mại, bán hàng (quảng cáo, khuyến mãi, cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng) không được Y360 ủy quyền

 

Xóa nội dung

 

Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc thông tin đọc giả chia sẻ trên trang web nếu chúng tôi thấy vi phạm  Điều khoản sử dụng, Chính sách của Y360 hoặc khi được pháp luật cho phép.

 

Y360 có thể từ chối hoặc ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần thông tin từ trang web cho đọc giả (bao gồm việc chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản) để bảo vệ người dùng của chúng tôi khi đọc giả gây rủi ro pháp lý cho trang web, vi phạm Điều khoản sử dụng, Chính sách của Y360, hoặc khi đọc giả liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, hoặc khi được pháp luật cho phép.

 

Khi chúng tôi vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của đọc giả, sẽ có thông báo về việc này. Nếu đọc giả cho rằng đây là nhầm lẫn hoặc muốn vô hiệu hóa hay xóa vĩnh viễn tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu đọc giả muốn chấm dứt thỏa thuận này hoặc tài khoản Y360 của đọc giả (nếu có), chỉ cần ngừng sử dụng trang web.

 

Nội dung đọc giả xóa có thể tồn tại trong một khoảng thời gian giới hạn trong các bản sao lưu và vẫn sẽ hiển thị ở những nơi đã được chia sẻ nội dung đó. Điều này vẫn sẽ được áp dụng ngay cả sau khi tài khoản của đọc giả bị chấm dứt hoặc bị xóa.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 

Nội dung các bài viết trên Y360 chỉ được dùng với mục đích cung cấp thông tin. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực để đảm bảo thông tin cung cấp trên trang web là chính xác và cập nhật, tuy nhiên thông tin là sẵn có và không có trách nhiệm pháp lý nào được thành lập. Nội dung trên Y360 không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên. Đọc giả cần hiểu rằng các chuyên gia trong một lĩnh vực có thể đưa ra các ý kiến khác nhau và tiến bộ y học cũng không ngừng thay đổi, chúng tôi khuyến cáo đọc giả nên xác minh thông tin một cách độc lập và chọn lọc.

 

Ngoài ra, Y360 không đại diện, không xác nhận, không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, nội dung nào của bên thứ ba, các sản phẩm, dịch vụ khác được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba; hay nội dung của người dùng trên Y360.

 

Thay đổi về điều khoản sử dụng

 

Y360 bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của thỏa thuận này. Đọc giả có trách nhiệm kiểm tra thỏa thuận này định kỳ để biết các thay đổi. Việc đọc giả tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi Y360 đăng các thay đổi về điều khoản sử dụng đồng nghĩa chấp nhận những thay đổi đó.

 

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới vẫn sẽ tuân theo các điều khoản của thỏa thuận này. Nếu đọc giả tiếp tục sử dụng dịch vụ, đọc giả sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản cập nhật. Nếu đọc giả không đồng ý, có thể xóa tài khoản của mình. 

 

Chấm dứt quyền truy cập

 

Y360 có thể chấm dứt quyền truy cập của đọc giả vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do và thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu đọc giả muốn chấm dứt thỏa thuận này hoặc tài khoản Y360 (nếu có), đọc giả chỉ có thể ngừng sử dụng trang web.

 

Mặc dù đã nói ở trên, nếu đọc giả có tài khoản dịch vụ trả phí, tài khoản đó chỉ có thể bị chấm dứt bởi Y360 nếu đọc giả vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm Y360 thông báo cho đọc giả; miễn là Y360 có thể chấm dứt trang web ngay lập tức như là một phần của việc ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

 

Tất cả các điều khoản của thỏa thuận này mà theo bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

 

Bồi thường

 

Đọc giả đồng ý bồi thường và giữ Y360 vô hại khỏi và chống lại tất cả thiệt hại, tổn thất và chi phí dưới mọi hình thức (bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý) phát sinh từ hoặc là liên quan đến:

 

(1) Hành vi vi phạm của đọc giả với một trong các thỏa thuận 

(2) Bất kỳ nội dung người dùng nào đọc giả đăng hoặc đóng góp

(3) Mọi hoạt động mà đọc giả tham gia hoặc thông qua trang web Y360

(4) Đọc giả vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba

 

Vi phạm bản quyền và Chính sách DMCA

 

Khi chúng tôi yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình, chúng tôi cũng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu đọc giả tin rằng tài liệu trên Y360 hoặc được liên kết bởi Y360 vi phạm bản quyền của đọc giả, vui lòng thông báo cho chúng tôi theo chính sách Đạo luật bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (chính sách DMCA).

 

Chúng tôi sẽ phản hồi tất cả các thông báo như vậy bằng cách xóa tài liệu vi phạm hoặc vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến tài liệu vi phạm. Y360 sẽ chấm dứt quyền truy cập của khách trong các trường hợp khách truy cập được xác định là người tái vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Y360 hoặc những người khác.

 

Trong trường hợp chấm dứt như vậy, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã trả trước đó cho Y360.

 

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

 

Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi có nguy cơ đối với đọc giả.

 

Đối với các nhà cung cấp và nhà cung cấp thông tin bên ngoài, chúng tôi không xác nhận, hoặc đề xuất hoặc phê duyệt bất kỳ sản phẩm hoặc thông tin nào có trên hoặc có sẵn thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát các mạng, trang web hoặc siêu liên kết khác bên ngoài trang web của chúng tôi, bao gồm cả các nhà cung cấp bên ngoài được truy cập thông qua trang web của chúng tôi.

 

Chúng tôi đã thực hiện những nỗ lực hợp lý để xác nhận rằng danh sách các nhà cung cấp tham gia được hiển thị và cập nhật chính xác Tuy nhiên, không thể đảm bảo sự tham gia liên tục của bác sĩ, bệnh viện hoặc nhà cung cấp nào khác.

 

Áp dụng Luật

 

Ngoại trừ phạm vi luật hiện hành, nếu có, quy định khác, thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng trang web sẽ chịu sự điều chỉnh bởi pháp luật của chính phủ Việt Nam. Bằng cách truy cập vào trang web này và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đọc giả đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.