SỰ KIỆN Y KHOA

Cập nhật các hội nghị, hội thảo y khoa mới nhất trong nước và trên thế giới

Tháng 1

01

DƯỢC SĨ THÔNG THÁI – CHỌN ĐÚNG TRÚNG QUÀ

TÌM HIỂU THÊM

Tháng 3

23

Khám phá sức mạnh của Up To Date – Nguồn CSDL y học thực chứng hỗ trợ ra quyết định lâm sàng

Tham dự trực tuyến

TÌM HIỂU THÊM

Tháng 11

01

NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ

TÌM HIỂU THÊM

Tháng 9

22

Hội thảo Quản lý nhà thuốc và nâng cao kỹ năng tư vấn thuốc điều trị suy giáp

Tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến

TÌM HIỂU THÊM

CỘNG ĐỒNG TÁC GIẢ

Tác giả Y360 là các bác sĩ chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm, mong muốn sẻ chia và lan tỏa giá trị tri thức