Sự kiện nổi bật

NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ

Dự án nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở với nội dung cập nhật chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh lý phổ biến tại tuyến cơ sở.

Hình thức đào tạo trực tuyến

01/11/2022

Nhân viên y tế

TÌM HIỂU THÊM