BS.CKI. Nguyễn Hữu Tuấn

Chuyên khoa

Huyết học

Học vấn

2009 – 2015: Bác sĩ Y khoa, Đại học Y dược TPHCM

2015 – 2018: Bác sĩ Nội trú, Khoa Truyền máu – Huyết học, Đại học Y dược TPHCM


Giới thiệu

BS.CKI. Nguyễn Hữu Tuấn tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú, chuyên khoa Huyết học tại trường Đại học Y Dược TPHCM. Là một Bác sĩ trẻ, mang trong mình nhiệt huyết và tình yêu nghề, BS Tuấn thường tham gia nghiên cứu khoa học và trau dồi kiến thức chuyên môn liên tục với mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân. 

Nơi công tác

Bệnh viện Chợ Rẫy

Kinh nghiệm

2011: Thực tập sinh mùa hè, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, Đại học Tsukuba, Ibaraki, Japan

2013: Thực tập sinh y khoa, The Northern Clinical School tại Bệnh viện Royal North Shore, Sydney, Australia

2015 – 2018: Bác sĩ Nội trú, Khoa Truyền máu – Huyết học, Đại học Y dược TPHCM

2018- present: Bác sĩ điều trị, Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy

 

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Giải 3 báo cáo Hội nghị khoa học và tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XX

Travel Award to attend the 2019 Korean Society of Hematology International Conference and the 60th Annual Meeting

The John Fisher – Hoc Mai Foundation Viet Nam Medical Student Scholarship to complete a fourweek internship at the Northern Clinical School at Royal North Shore Hospital, Sydney, Australia

Summer internship at the Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan

Nguyen TH, Tran TT, Hoang TT, Nguyen TT. Rotational thromboelastometry parameters as predicting factors for bleeding in immune thrombocytopenic purpura. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2021;14(1):27-32. doi:10.1016/j.hemonc.2020.05.003

Phan XT, Nguyen TH, Tran TT, Huynh T-HT, Hoang T-HT, Nguyen V-CV, et al. Suspected heparininduced thrombocytopenia in a COVID-19 patient on extracorporeal membrane oxygenation support: a case report. Thrombosis Journal. 2020;18(1):37. https://doi.org/10.1186/s12959-020-00252-9

Nguyen T, Tran P-L, Tran T, Nguyen T, Nguyen T. Comparison of platelet counts using impedance, optical and CD61-immunoplatelet methods in thrombocytopenic patients. International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 2021 Virtual Congress. 2021 July 17-21 [poster
presentation]

Nguyen T, Truong-Pham D, Huynh T, Nguyen T, Tran T, Phan-Nguyen L, Nguyen-Tran G, Tran T. Immature platelet fraction in systemic lupus erythematosus-related thrombocytopenia: potential predictor of platelet response to treatment? International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 2021 Virtual Congress. 2021 July 17-21 [poster presentation]

Nguyen T, Tran N, Tran T, Nguyen D, Thang N, Nguyen T, Nguyen T, Tran T. Ability of fibrin monomers and fibrinogen levels to predict In-hospital mortality in patients with severe trauma. International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 2021 Virtual Congress. 2021 July
17-21 [poster presentation]

Truong-Pham D, Nguyen T, Beaupha S, Tran T, Lai T, Nguyen T, Le-Thanh P, Pham-Thi LX, Le-Thanh V, Sa P, Nguyen D, Nguyen TT. ROTEM parameters as bleeding predictors in pediatric cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. International Society on Thrombosis and Haemostasis
(ISTH) 2020 Virtual Congress. 2020 July 12-14 [poster presentation]

Nguyen TH, Tran TT, Nguyen TT. Immature platelet fraction as a predicting factor for hemorrhage in immune thrombocytopenic purpura. ISTH 2019 Congress. 2019 July 6-10. Melbourne, Australia [poster presentation]

Nguyen TH, Tran TT, Hoang TT, Nguyen TT. ROTEM parameters as predicting factors for bleeding in immune thrombocytopenic purpura. 2019 Korean Society of Hematology International Conference and the 60th Annual Meeting. 2019 March 14-16. Seoul, Korea [oral presentation]

 

 


Bài viết của BS.CKI. Nguyễn Hữu Tuấn