BS.CKI. Trần Kiến Bình

Chuyên khoa

Ung bướu

Học vấn

+ 2012 – 2018: Bác sĩ đa khoa (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)
+ 2018 – 2021: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

Giới thiệu

Nơi công tác

+ Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Cần Thơ.
+ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

+ Đã hoàn thành: Đánh giá kết quả hóa trị kết hợp với Bevacizumab trong carcinôm tuyến đại – trực tràng di căn tại Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ.
+ Đang thưc hiện:
(1) Đánh giá kết quả điều trị Lymphôm tế bào B lớn lan tỏa có CD20 (+) bằng phác đồ R-CHOP tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Cần Thơ (vai trò cộng sự).
(2) Đánh giá kết quả hóa trị tân hỗ trợ carcinôm vú bằng phác đồ có Trastuzumab tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Cần Thơ (vai trò cộng sự).
(3) Đánh giá kết quả hóa trị ung thư buồng trứng nhóm không biểu mô tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Cần Thơ (vai trò chủ nhiệm).

Bài viết của BS.CKI. Trần Kiến Bình