Dương Thiên Bảo

ThS.BS.CKI. Dương Thiên Bảo

Chuyên khoa

Tim mạch can thiệp

Học vấn

  • 2012-2018: bác sĩ đa khoa – trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • 2018-2021: Bác sĩ nội trú – trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
  • 2019-2021: Học thạc sĩ – trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Kinh nghiệm

  • 2018-2021: bác sĩ nội trú thực hành tại nhiều bệnh viện: bệnh viện Nhân Dân Gia Định, bệnh viện Chợ Rẫy
  • 2022-nay: bác sĩ điều trị tại bệnh viện đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

  • Giải nhất: Báo cáo ca lâm sàng qua poster – Hội nghị thường niên hội Hô hấp thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 – 2020
  • Giải nhì: Báo cáo ca lâm sàng bằng tiếng Anh – Hội nghị khoa học thường niên hội Hô hấp Việt Nam 2019
  • 2018-2021: đề tài nghiên cứu: “Khảo sát QRS phân đoạn trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp”

Bài viết của ThS.BS.CKI. Dương Thiên Bảo