BS.CKI. Lê Nhật Trường

Chuyên khoa

Nội tiết

Học vấn

9/2011 – 8/2017
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Bác sĩ đa khoa

9/2017 – 12/2020
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Bác sĩ nội trú – Tốt nghiệp loại Giỏi


Giới thiệu

Kinh nghiệm

05/2021 – Hiện tại
Bệnh viện Thống Nhất – Bác sĩ chuyên khoa 1 (Nội tiết)

09/2017 – 12/2020
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Bác sĩ nội trú (Nội tiết)
Bác sĩ nội trú lâm sàng tại: Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.


Bài viết của BS.CKI. Lê Nhật Trường