BS. Đào Thị Thu Hương

Chuyên khoa

Tâm thần

Học vấn

2012 – 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa – Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2018 – Hiện nay: Theo học chương trình Bác sĩ Nội trú chuyên khoa Tâm thần – Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2019 – Hiện nay: Theo học chương trình Thạc sĩ Tâm thần – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh


Giới thiệu

Tôi luôn theo đuổi công việc mình yêu thích. Làm việc bằng tất cả lòng nhiệt huyết, đam mê, tinh thần trách nhiệm và chính xác tuyệt đối. Không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Từ đó nâng cao uy tín và chất lượng cho nơi mình làm việc.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Chứng chỉ “Tiếp cận điều trị đa mô thức Rối loạn trầm cảm chủ yếu” của Bộ môn Tâm Thần – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh


Bài viết của BS. Đào Thị Thu Hương