BS. Hoàng Văn Hữu

Chuyên khoa

Huyết học truyền máu

Học vấn

Tốt nghiệp BS đa khoa: 2020

Bác sĩ nội trú khóa 2020-2023, Chuyên ngành: Huyết học truyền máu (Đại học y dược TP. Hồ Chí Minh)


Giới thiệu

Nơi công tác

BV Truyền máu huyết học


Bài viết của BS. Hoàng Văn Hữu