BS. Nguyễn Bách

Chuyên khoa

Chấn thương chỉnh hình

Học vấn

2012 – 2018: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2018 – 2021: Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa 1 – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2019 – 2021: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.


Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Bách tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình. Giúp tư vấn và điều trị các bệnh lý chấn thương, bệnh lý cơ xương khớp, y học thể thao và ung bướu cơ xương. 

Nơi công tác

Đại học Y Dược TP.HCM

Kinh nghiệm

Bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện CTCH và Bệnh viện Đại học Y Dược


Bài viết của BS. Nguyễn Bách