ThS.BS.CKI. Nguyễn Đào Uyên Trang

Chuyên khoa

Tâm thần

Học vấn

2012 – 2018: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2018 – 2021: Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa 1 – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2018 – 2021: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Tâm thần học – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.


Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Đào Uyên Trang tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên khoa Tâm Thần, đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. BS là người làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm và đồng cảm với bệnh nhân.

Nơi công tác

Đại học Y dược Tp HCM

Kinh nghiệm

Bác sĩ điều trị tại phòng khám Hello doctor

Cộng tác viên báo Youmed

Giảng viên thỉnh giảng đại học Hutech


Bài viết của ThS.BS.CKI. Nguyễn Đào Uyên Trang