BS. Phạm Phương Thảo Anh

Chuyên khoa

Tim mạch

Học vấn

Thủ khoa đầu vào (năm 2012) và đầu ra (năm 2019), chuyên ngành Y đa khoa, Hệ Quân sự, Học viện Quân Y

T3/2019: sau tốt nghiệp, làm việc tại khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Quân y 103


Giới thiệu

Nơi công tác

Khoa Nội tim mạch, Bộ môn Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Quân y 103

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Giải Nhì Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học tại Học viện Quân y năm 2017

Giải khuyến khích Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc Phòng năm 2018

Giải Nhất hội nghị sáng tạo kỹ thuật tuổi trẻ cấp Bệnh viện năm 2020


Bài viết của BS. Phạm Phương Thảo Anh