BS. Triệu Khánh Vinh

Chuyên khoa

Nội Tổng Quát - Tim Mạch

Học vấn

2013-2019: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2019-2022: Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa 1 – Bộ môn Nội Tổng Quát – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2020-2022: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Nội Tổng Quát – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 


Giới thiệu

Bác sĩ Triệu Khánh Vinh tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên khoa Nội Tổng Quát – Tim Mạch.

Bằng sự nỗ lực mỗi ngày không chỉ để nâng cao kiến thức về chuyên môn và cống hiến khoa học liên tục. Tôi tin rằng để trở thành một bác sĩ giỏi cần phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của từng bệnh nhân và cảm nhận, điều trị tất cả vấn đề của họ đang gặp phải. Nụ cười hạnh phúc khi khỏi bệnh của bệnh nhân và thân nhân chính là động lực mạnh mẽ mỗi ngày của tôi.


Bài viết của BS. Triệu Khánh Vinh