BS. Trịnh Ngọc Thạnh

Chuyên khoa

Nội tổng quát

Học vấn

2013-2019: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2019-2022: Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa 1 – Bộ môn Nội Tổng Quát – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2020-2022: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Nội Tổng Quát – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 


Giới thiệu


Bài viết của BS. Trịnh Ngọc Thạnh