BS. Võ Văn Trắng

Chuyên khoa

Nội tổng quát

Học vấn

2013 – 2019: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2019 – 2022: Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa 1 – Bộ môn Nội Tổng Quát – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2020 – 2022: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Nội Tổng Quát – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh


Giới thiệu

Nơi công tác

Đang cập nhật

Kinh nghiệm

Hiện đang học tập và làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân Gia Định


Bài viết của BS. Võ Văn Trắng