PGS.TS.BS. Nguyễn Huy Thắng

Chuyên khoa

Nội thần kinh

Học vấn

Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1993

Đào tạo nâng cao:

Từ năm 2005 – 2006: Tu nghiệp chuyên ngành đột quỵ tại Viện trường đại học quốc gia Singapore

Từ năm 2007 – 2008: Tu nghiệp chuyên ngành Đột quỵ tại Viện trường đại học UAB, Hoa Kỳ


Giới thiệu

Bằng cấp chuyên môn:

Bằng Tiến sĩ – Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2013 (Tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh)

Chức danh Phó giáo sư tại HĐCDGS cơ sở: Viện Sốt Rét-Ký Sinh Trùng Côn Trùng Trung Ương 

Các hội chuyên ngành:

Phó chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam

Chủ tịch Hội đột quỵ TP Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Từ 1993 đến 1998: bác sĩ điều trị tại khoa Thần Kinh bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh

Từ 1998 đến 2004: bác sĩ điều trị tại khoa Bệnh Lý Mạch Máu Não bệnh viện Nhân Dân 115.

Năm 2000 đến 2002: theo học và tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Thần Kinh tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 2005 đến 2006: tu nghiệp tại trường Đại Học Quốc Gia Singapore.

Từ 2007 đến 2008: tu nghiệp tại Trường Đại Học Alabama, Birminham USA (UAB).

Từ 2009 đến 2012: bác sĩ điều trị tại khoa Bệnh Lý Mạch Máu Não bệnh viện Nhân Dân 115.

Năm 2013: Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Nội Thần Kinh trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2013 đến nay: Trưởng khoa Bệnh Lý Mạch Máu Não bệnh viện Nhân Dân 115. Kiêm nhiệm chủ nhiệm bộ môn Thần Kinh trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Từ năm 2015 đến nay: Phó chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội đột quỵ TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não – Bệnh viện Nhân dân 115.

Chủ Nhiệm Bộ Môn Nội Thần Kinh, ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

Đã hướng dẫn 03 học viên Cao học, 01 Bác sĩ nội trú và 01 học viên chuyên khoa cấp 2 bảo vệ thành công; Hiện đang hướng dẫn chính 01 Nghiên cứu sinh.

Đã hoàn thành 04 đề tài NCKH cấp cơ sở

Đã công bố 46 bài báo KH trong nước, ngoài nước.

Số sách đã xuất bản: 02

Công trình khoa học tiêu biểu nhất:

1) “Patients with Thrombolysed Stroke in Vietnam have an Excellent Outcome: Results from the Vietnam Thrombolysis Registry”. Nội dung đề tài: Đây là nghiên cứu công bố số liệu đầu tiên của Việt Nam về hiệu quả và độ an toàn của rtPA trên bệnh nhân thiếu máu não cấp khởi phát < 3 giờ. Nghiên cứu này đã tạo tiền đề cho các trung tâm đột quỵ khác tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật này. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí “European Journal of Neurology” năm 2010 (trang 1188-1192).

2) Điều trị bắc cầu và can thiệp lấy huyết khối đơn thuần ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc mạch máu lớn. Nội dung đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả liệu pháp điều trị phối hợp tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học, và điều trị lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học đơn thuần trên các bệnh nhận đột quỵ cấp. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học Việt Nam số tháng 4/2019 (trang 72-76)

3) ENCHANTED A. Nội dung đề tài: So sánh điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch với alteplase liều chuẩn và liều thấp. Tham gia nghiên cứu hợp tác quốc tế với vai trò trong ban điều hành, thiết kế và thực hiện nghiên cứu tại Việt Nam. Nghiện cứu ENCHANTED A được đăng trên tạp chí “The New England of Medicine” năm 2016 (trang 2313-2323)

4) ENCHANTED B: Nội dung đề tài: Nghiên cứu đánh giá việc hạ huyết áp tích cực trên các bệnh nhân điều trị tiêu sợi huyết. Tham gia nghiên cứu hợp tác quốc tế với vai trò trong ban điều hành, thiết kế và thực hiện nghiên cứu tại Việt Nam. Nghiên cứu ENCHANTED B được đăng trên tạp chí “The Lancet” năm 2019 (trang 877-888).

5) Tham gia biên soạn chương “Intravenous thrombolysis and endovascular treatment “ trong cuốn sách “Stroke in Asia”, nhà xuất bản Wiley, 2017 (trang 22 – trang 30). Nội dung đề tài: đưa ra chiến lược điều trị đột quỵ cấp bằng 2 kỹ thuật tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và can thiệp nội mạch trên các bệnh nhân đột quỵ cấp.

Khen thưởng:

Chiến sĩ thi đua cơ sở 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố 2012, 2015

Biên soạn sách:

The Procedural Manual of Neurosonology, Cambridge Scholars Publishing 2019, (p. 69-74)

Công trình khoa học:

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

T T Tên nhiệm vụ khoa học và
công nghệ (CT, ĐT)
CN/PCN/TK Mã số và
cấp quản lý
Thời
gian
thực
hiện
Thời gian
nghiệm
thu (ngày
tháng
năm)
Tham gia 4 đề tài cấp cơ sở
1 Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của aspirin trong điều trị thiếu máu não cục bộ cấp Chủ nhiệm 171/2003/Y
D/NCKH
2002 02/04/2003
Đạt
2 Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù
đôi, đa quốc gia so sánh điều trị Ticagrelor với Aspirin trong việc ngăn ngừa biến cố mạch máu quan trọng trên những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua
Chủ nhiệm 1889/BV
NCKH
2016 14/09/2017
Xuất sắc
3 Các yếu tố ảnh hưởng đến
thời gian nhập viện của bệnh nhân tai biến mạch máu não
Chủ nhiệm 724/QĐBV 2016 2017
Xuất sắc
4 Các yếu tố tiên lượng diễn
tiến xấu về chức năng thần
kinh trên các bệnh nhân điều trị tPA đường tĩnh mạch
Chủ nhiệm 2460/ BV
NCKH
2017 2018
Xuất sắc

Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo KH, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thƣởng quốc gia/ quốc tế):
Bài báo khoa học đã công bố

TT Tên bài báo Số
tác
giả
Tên tạp
chí / kỷ
yếu khoa
học
ISSN
( IF)/
nằm trong
danh mục
ISI/Scopus
hoặc
PubMed
Số
trích
dẫn
của
bài
báo
Tập
(số)/
Công
bố
online
 Trang     Năm
công
bố
TRƯỚC KHI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
1 Thrombolysis in recurrent lacunar stroke.* 7 European
Journal of
Neurology
1351-5101
(4.621)
Scopus
và Pubmed
3.37 15
(12)
1409-
1411
2008
2 Prevalence and risk factors associated with reversed Robinhood syndrome in acute ischemic stroke. 9 Stroke
Journal
0039-2499
(6.239)
Scopus
và Pubmed
4.94 40
(8)
2738-
2742
2009
3 Patients with Thrombolysed Stroke in Vietnam have an Excellent Outcome:
Results from the Vietnam Thrombolysis Registry. *
11 European
Journal of
Neurology
1468-1331
(4.621)
Scopus và
Pubmed
3.37 17
(9)
1188-
1192
2010
4 Real-Time Hemodynamic Assessment of Downstream Effects of Intracranial Stenose in Patients with Orthostatic Hypoperfusion Syndrome 9 Cerebrovas
cular
Diseases
1015-9770
(2.931)
Scopus
và Pubmed
2.58 30
(4)
355-
361
2010
5 Current status of intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke in Asia 12 Internation
al Journal
of Stroke
1747-4930
(4.466)
Scopus và
Pubmed
3.08 6
(6)
523-
530
2010
6 Whole body shaking due to intracranial blood flow steal.* 4 Journal of
the
Neurologic
al of
Sciences
0022-510X
(2.448)
Scopus và
Pubmed
1.97 305
(1-2)
165-
166
2011

 

TT Tên bài báo Số
tác
giả
Tên tạp
chí / kỷ
yếu khoa
học
ISSN
( IF)/
nằm trong
danh mục
ISI/Scopus
hoặc
PubMed
Số
trích
dẫn
của
bài
báo
Tập
(số)/
Công
bố
online
Trang Năm
công
bố
SAU KHI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Bài báo tiếng Anh
7 Endovascular Therapy with Solitaire Flow Restoration Device after
Intravenous t-PA versus t-PA Alone for Stroke*
6 Stroke
Journal
0039-2499
(6.239)
Scopus và
Pubmed
4.94 45:ATP
7
2014
8 Health-related quality of life after stroke: reliability and validity of the Duke Health Profile for use in Vietnam 7 Quality
Life
Research
0962-9343
(2.392)
Scopus và
PubMed
2.61 24
(11)
2807-
2814
2015
9 Rational, design and progress of the Enhanced Control of Hypertension ANd Thrombolysis stroke study (ENCHANTED) trial: An international
multicenter 2×2 quasi factorrial randomized controlled trial of low – vs. Standard –dose rt PA and early intensive vs. guideline recommended blood pressure lowering in patients with acute ischaemic stroke eligible for thrombolysis treatment
29 Internation
al Journal
of Stroke
ISSN:
1747-4930
(4.466)
Scopus
0962-9343
3.08 10
(5)
778-
788
4/
2015
10 Case-fatality and functional status three months after first-ever stroke in Vietnam. 7 Journal of
the
Neurologic
al Sciences
0022-510X
(2.448)
Scopus và
Pubmed
1.97 365
65-71 2016
11 Low-Dose versus Standard-Dose Intravenous Alteplase in Acute Ischemic Stroke 32 New
England
Journal of
Medicine
0028-4793
(79.258)
Scopus
và PubMed
16.1 374
(24)
2313-
2323
2016
12 The FOCUS, AFFINITY and EFFECTS trials studying the effect(s) of
fluoxetine in patients with a recent stroke: statistical and health economic analysis plan for the trials and for the individual patient data meta-analysis.
13 Journal of
Medical
case reports
1752-1947
(1.95)
Scopus và
PubMed
0.69 18
(1)
627 2017
13 The professional practice and training of neurology in the Asian and Oceanian Region: A cross-sectional survey by the Asian and Oceanian Association of Neurology (AOAN). 17 Journal of
the
Neurologic
al Sciences
0022-510X
(2.448)
Scopus và
PubMed
1.97 382
108-
115
2017
14 Low- Versus Standard Dose Alteplase in Patients on Prior Antiplatelet Therapy: The ENCHANTED Trial (Enhanced Control of Hypertension and
Thrombolysis Stroke Study).
25 Stroke
Journal
0039-2499
(6.239)
Scopus và
PubMed
4.94 48
(7)
1877-
1883
2017
15 Low-Dose vs Standard Dose Alteplase for Patients With Acute
Ischemic StrokeSecondary Analysis of the ENCHANTED
25 JAMA 0002-9955
(51.273)
Scopus và
PubMed
6.98 74
(11)
1328-
1335
2017

 

TT Tên bài báo Số
tác
giả
Tên tạp
chí / kỷ
yếu khoa
học
ISSN
( IF)/
nằm trong
danh mục
ISI/Scopus
hoặc
PubMed
Số
trích
dẫn
của
bài
báo
Tập
(số)/
Công
bố
online
Trang Năm
công
bố
Randomized Clinical
Trial
16 Tên sách tham gia biên soạn để thay thế bài báo quốc tế: Nijasri C. Suwanwela Jose C. Navarro (2017), Stroke in Asia – Asian Stroke Advisory Panel, Edited by, Second Edition, Wiley.
Phần tham gia biên soạn: Part I: Acute ischemic stroke management and
complications – 2: Intravenous thrombolysis and endovascular treatment,
Từ trang 22 – trang 30
47 Stroke in
Asia
Không 22-30 2017
17 XANAP: A real‐world, prospective, observational study of patients treated with
rivaroxaban for stroke prevention in atrial fibrillation in Asia
13 Journal of
Arrythmia
1883-2148
(0.27)
Scopus và
PubMed
1.31 34
(4)
418-
427
2018
18 Improving Stroke Care Across The World: The Angels Initiative 08 Oruen- The
CNS
journal
2059-2442
không
4
(2)
12/
2018
19 Intensive blood pressure reduction with intravenous thrombolysis therapy for
acute ischaemic stroke (ENCHANTED): an international, randomised, open-label, blinded-endpoint, phase 3 trial
33 The Lancet 0140-6736
(45.217)
Scopus và
PubMeb
10.28 393
(10174)
877-
888
2/
2019
20 Applicability of ENCHANTED trial results to current acute ischemic stroke patients eligible for intravenous thrombolysis in England and Wales: Comparison with the Sentinel Stroke National Audit Programme registry. 24 Internation
al Journal
of Stroke
ISSN:
1747-4930
(4.466)
Scopus
0962-9343
3.08 14
(5)
1-8 2019
21 Validation of the ABCD3-I score for 90-day prediction of early stroke risk after
transient ischemic attack or minor ischemic stroke
3 Journal of
medical
research
2354-080X
PubMed
2
không
74-80 2019 4/
22 Processes of stroke unit care and outcomes at discharge in Vietnam: findings from the REgistry of Stroke care Quality (RES-Q) in a major public hospital* 12 Journal of
Stroke
Medicine
2516-6085
PubMed
Đã
được
chấp
thuận
đăng
trong số
12/2019
2019

 

TT Tên bài báo Số
tác
giả
Tên tạp
chí / kỷ
yếu khoa
học
ISSN
( IF)/
nằm trong
danh mục
ISI/Scopus
hoặc
PubMed
Số
trích
dẫn
của
bài
báo
Tập
(số)/
Công
bố
online
Trang Năm
công
bố
Bài báo tiếng Việt
23 Đánh giá hiệu quả điều trị của Cytofiavin ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tính tại Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An 03 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 451
Không
149 –
154
2017
24 Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học ở bệnh nhân nhồi máu não do căn nguyên mạch máu lớn 02 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 460
Không
165 –
169
2017
25 Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến kết cục của nhồi máu tiểu não 02 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 460
Không
181 –
185
2017
26 Nghiên cứu các yêu tố tiên lượng trên bệnh nhân nhồi máu não 02 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 461
Không
130 –
134
2017
27 Các yếu tố liên quan đến sự gia tăng thể tích khối máu tụ của xuất huyết não 02 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 461
Không
52 – 57 2017
28 Các yếu tố ảnh hưởng tiên lượng kết quả điều trị bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc mạch máu lớn tuần hoàn não trước được điều trị bằng tiêu sợi huyết tĩnh mạch và lấy huyết khối cơ học 03 Tạp chí Y
dược lâm
sàng 108
1859 –2872 12
Không
72 -77 2017 10/
29 Đánh giá tính an toàn và hiệu quả phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học Solitaire ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não 02 Tạp chí Y
dược lâm
sàng 108
1859 –2872 12
Không
99 –
104
10/
2017
30 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng nhồi máu cạnh đường giữa cầu não 02 Tạp chí Y
dược lâm
sàng 108
1859 –2872 12
Không
135 –
140
10/
2017
31 Tiên lượng chảy máu não trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp điều trị thuốc tiêu sợi huyết alteplase đường tĩnh mạch 01 Tạp chí Y
dược lâm
sàng 108
1859 –2872 12
Không
224 –
228
10/
2017
32 Các yếu tố tiên lượng bệnh lý chảy máu não tự phát 02 Tạp chí Y
dược lâm
sàng 108
1859 –2872 12
Không
282 –
287
10/
2017
33 Hiệu quả và độ an toàn của rtPA trên bệnh nhân thiếu máu não cấp khỡi phát từ 3 – 4,5 giờ 02 Tạp chí Y
dược lâm
sàng 108
1859 –2872 12
Không
188 –
195
11/
2017
34 Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nhập viện ở bệnh nhân đột quỵ 01 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 463
Không
170 –
173
2018
35 Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch liều thấp trên
bệnh nhân đột quỵ cấp trong cửu số 0-3 giờ
01 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 463
Không
180 –
183
2018
36 Chất lượng chăm sóc đột quỵ tại bệnh viện nhân dân 115 dựa trên hệ thống đăng ký đột quỵ châu âu (RES – Q) 02 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 -1868 471
Không
37 – 46 2018
37 Rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân nhồi máu vùng dưới võ não 02 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 -1868 471
Không
138 –
143
2018
38 Yếu tố nguy cơ và tiên lượng bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não diễn tiến xấu sớm trong 24 giờ sau điều trị tiêu sợi huyết 02 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 471
Không
144 –
151
2018
39 Nghiên cứu tính an toàn thuốc tiêu sợi huyết rtPA đường tĩnh mạch trong điều trị nhồi máu não cấp ở bệnh nhân cao tuổi 03 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 477
Không
144-
147
4/
2019
40 Tính an toàn và hiệu quả của điều trị ALTEPLASE trên nhóm bệnh nhân đột quỵ nhẹ 03 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 477
Không
152-
155
4/
2019
41 Tiên lượng bệnh nhân đột quỵ do hẹp động mạch nội sọ với điều trị nội khoa tích cực trong vòng 3 tháng 02 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 477
Không
91-94 2019 4/
42 Các yếu tố tiên lượng kết cục của bệnh nhân xuất huyết dưới nhện. 03 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 477
Không
46-49 2019 4/
43 Điều trị bắc cầu và can thiệp lấy huyết khối đơn thuần ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc mạch máu lớn: một nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu 1 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 478
Không
72-76 2019 5/
44 Tuần hoàn bàng hệ trong liệu pháp điều trị tái thông ở bệnh nhân nhồi máu não cấp 1 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 478
Không
108-
111
5/
2019
45 So sánh tính an toàn và hiệu quả của điều trị tái thông giữa hai nhóm nguyên nhân nhồi máu
não: bệnh xơ vữa động mạch lớn và thuyên tắc
từ tim
1 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 –1868 478
Không
53-55 2019 5/
46 Điều trị bắc cầu và can thiệp lấy huyết khối đơn thuần ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc mạch máu lớn: một nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu 1 Tạp chí Y
Học Việt
Nam
1859 – 868 478
Không
72-76 201 5/9

Bài viết của PGS.TS.BS. Nguyễn Huy Thắng