ThS.BS.CKI. Lý Quang Sang

Chuyên khoa

Nội tổng quát

Học vấn

2012 – 2018: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

2018 – 2021: Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa I – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

2019 – 2021: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Nội khoa – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh


Giới thiệu

Nơi công tác

Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

2018 – 2019: Bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

2019 – 2021: Bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

2018 – 2021: đề tài nghiên cứu: “Bài xuất natri niệu trong đánh giá đáp ứng lợi tiểu quai ở bệnh nhân suy tim cấp”.


Bài viết của ThS.BS.CKI. Lý Quang Sang