BS Nguyễn Hữu Huy

ThS.BS.CKI. Nguyễn Hữu Huy

Chuyên khoa

Ung bướu

Học vấn

2006 – 2012: Bác sĩ Y khoa, Đại học Y dược TPHCM

2013 – 2016: Bác sĩ Nội trú, Khoa Ung bướu, Đại học Y dược TPHCM


Giới thiệu

ThS.BS.CKI. Nguyễn Hữu Huy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa trị ung thư. 

Nơi công tác

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

1.Chẩn đoán và điều trị lymphôm tế bào T/ NK ngoài hạch, kiểu mũi.
2.Chẩn đoán và điều trị lymphôm tế bào T ngoại biên- không đặc hiệu
3.Khảo sát các đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng của sarcom phần mềm


Bài viết của ThS.BS.CKI. Nguyễn Hữu Huy