ThS.BS.CKI. Trần Tuyến

Chuyên khoa

Ngoại Nhi

Học vấn

2011 – 2017: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2017 – 2020: Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa 1 – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2018 – 2020: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Ngoại Nhi- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh


Giới thiệu

Là một người làm trong lĩnh vực y tế, tôi luôn kiên định trong quá trình phát triển chuyên môn của bản thân, mang lại các giá trị chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhi và cộng đồng Việt Nam. Mong muốn người dân có kiến thức tốt hơn và có cách tiếp cận tốt hơn với sức khoẻ của chính mình.

Kinh nghiệm

Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Vinmec Central Park

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

2019 – Bài báo khoa học: Chuyển vị dạ dày – Hồi cứu và kinh nghiệm bước đầu

2020 – Bài báo khoa học: So sánh giá trị siêu âm và X-quang nằm sấp trong chẩn đoán dị dạng hậu môn-trực tràng


Bài viết của ThS.BS.CKI. Trần Tuyến