ThS.BS.CKI. Trương Quang Hiếu

Chuyên khoa

Nhi khoa

Học vấn

2011 – 2017: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2017 – 2020: Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa 1 chuyên ngành Nhi Khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2018 – 2020: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Nhi Khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Quang Hiếu tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Nhi Khoa. Hiện đang là Bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Là một người làm trong lĩnh vực y tế, tôi luôn kiên định trong quá trình phát triển chuyên môn của bản thân, mang lại các giá trị chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân và cộng đồng Việt Nam. 

Kinh nghiệm

2017 – 2020: Bác sĩ nội trú tại bệnh viện Nhi Đồng 1
2020 – nay: Bác sĩ điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

2021 – Bài báo khoa học: Đặc điểm viêm tụy cấp tái phát ở trẻ em tại khoa Tiêu Hóa bệnh viện Nhi Đồng 1


Bài viết của ThS.BS.CKI. Trương Quang Hiếu