ThS.BS. Đinh Thị Lan Phương

Chuyên khoa

Tai Mũi Họng

Học vấn

Tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh


Giới thiệu

ThS.BS. Đinh Thị Lan Phương tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên khoa Tai mũi họng. 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, BS Phương luôn dành thời gian để bổ sung, nâng cao chuyên môn của bản thân đồng thời chia sẻ kiến thức với các BS trẻ. 

Nơi công tác

Bệnh Viện Bình Thạnh HCM

Cố vấn chuyên môn PH Clinic- Phòng khám Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Từng làm việc Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Việt Nam

Hợp tác Bệnh viện FV

Kinh nghiệm

Cố vấn chuyên môn tai mũi họng tại phòng khám PH Clinic và Kinh nghiệm công tác tại Phòng khám Quốc Tế Victoria và Hợp tác công tác tại Bệnh viện FV.


Bài viết của ThS.BS. Đinh Thị Lan Phương