ThS.BS. Mai Quang Hoàn

Chuyên khoa

Tai - Mũi - Họng

Học vấn

2006 – 2012: Bác sĩ Y Đa khoa Đại học Tây Nguyên.

2016 – 2018: Thạc sĩ chuyên ngành Tai – Mũi – Họng tại Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.


Giới thiệu

Nơi công tác

Bác sĩ Tai – Mũi – Họng tại Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn và Phòng khám Đa khoa An Phúc.

Kinh nghiệm

7/2012 – 10/2015: Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk.

6/2016 – 10/2018: Bác sĩ Tai – Mũi – Họng tại Phòng khám Quốc tế EXSON và Phòng khám Đa khoa An Phúc.

10/2018 – 11/2019: Bác sĩ Tai – Mũi – Họng tại Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn và Phòng khám Đa khoa An Phúc.


Bài viết của ThS.BS. Mai Quang Hoàn