ThS.BS. Nguyễn Thành Tuấn

Chuyên khoa

Tai Mũi Họng

Học vấn

2005 – 2011: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

2012 – 2014: Thạc sĩ Y khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

08/2016 – 10/2016: Tu nghiệp về chuyên ngành Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ tại Bệnh viện Mayo Clinic, Arizona, Hoa Kỳ.

2017 – nay: Nghiên cứu sinh, chuyên ngành Tai Mũi Họng – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.


Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thành Tuấn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang là Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM và Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng của Khoa Y – Đại Học Quốc Gia TP. HCM. Tôi có niềm đam mê trong lĩnh vực Tai Mũi Họng, khao khát tìm hiểu cập nhật kiến thức chuyên môn và áp dụng điều trị hiệu quả cho bệnh nhân Tai Mũi Họng.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

2015: Khảo sát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tình trạng lão thính. Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh 2015.

2017: Phẫu thuật laser qua đường miệng trong điều trị ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn sớm tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam 2017.

2018: Kết quả bước đầu điều trị ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn sớm bằng vi phẫu laser. Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh 2018.

2018: Kết quả bước đầu thực hiện kỹ thuật tiêm botulinum toxin điều trị rối loạn phát âm co thắt thể khép. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam 2018.

2018: Early Outcomes of Transoral Laser Microsurgery for T1-T2 Oropharyngeal Cancer, Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, vol 10 (4), 104-108.

2019: Rối loạn phát âm co thắt: đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị botulinum toxin A của 24 trường hợp. Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh, tập 23, số 1, tr. 28-34.

2019: Đánh giá cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân rối loạn phát âm co thắt thể khép điều trị bằng abobotulinum toxin. Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh, tập 23, số 1, tr. 34 39.

2019: Kết quả bước đầu ứng dụng phẫu thuật laser vi phẫu qua đường miệng trong điều trị ung thư họng miệng giai đoạn sớm. Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh 2019.

2020: Kết quả điều trị ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn sớm bằng vi phẫu laser CO2 tại bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, Số 1, tháng 3 năm 2020, tr. 12-20.

2020: Vai trò của sinh thiết tức thì trong phẫu thuật laser vi phẫu qua đường miệng trong điều trị ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn sớm tại bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, Số 1, tháng 3 năm 2020, tr. 21-28.

2020: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan trong chẩn đoán bệnh lý rối loạn phát âm co thắt thể khép. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, Số 3, tháng 10 năm 2020, tr. 86-99.

2020: Đánh giá cải thiện chất lượng giọng của bệnh nhân rối loạn phát âm co thắt thể khép điều trị bằng botulinum toxin A. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, Số 3, tháng 10 năm 2020, tr. 100-110.