ThS.BS. Nguyễn Trung Nghĩa

Chuyên khoa

Tâm thần

Học vấn

2011 – 2017: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2017 – 2020: Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa 1 – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2018 – 2020: Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Tâm thần học – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2019 – 2020: Chương trình đào tạo sau Đại học, chuyên ngành Bác sĩ gia đình – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.


Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên khoa Tâm thần học. Hiện đang là Bác sĩ tại Trung tâm tâm lý Touching Soul Center.

“Người đồng hành cùng bệnh nhân tìm kiếm hạnh phúc bằng con đường khoa học”. Tôi tin rằng đằng sau mỗi cá nhân đều có nhiều câu chuyện cần được lắng nghe. Trở thành một bác sĩ cho phép tôi bước đi trên con đường khoa học, và làm việc trong lĩnh vực tâm lý – tâm thần cho phép tôi lắng nghe để cùng thân chủ và bệnh nhân của mình tìm kiếm hạnh phúc.

Nơi công tác

Trung tâm tâm lý Touching Soul Center

Kinh nghiệm

Bác sĩ điều trị tại Jio Health Việt Nam.

Bác sĩ điều trị tại Trung tâm tâm lý Touching Soul Center.

Chuyên viên đào tạo kỹ năng Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần tại FPT, Momo, PwC, AIA… và 30+ doanh nghiệp khác.

Giảng viên thỉnh giảng khoa Tâm lý học – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

2013 – Giải nhất sinh viên y khoa nghiên cứu khoa học 2013 – đề tài “Ảnh hưởng của thiếu ngủ lên chức năng nhận thức của sinh viên y khoa”.

2017 – Đề tài nghiên cứu: “Sự thay đổi lòng tự trọng và hòa nhập xã hội ở trẻ em khi 7 tuổi so với khi 5 tuổi”.

2020 – Đề tài nghiên cứu: “Giá trị và độ tin cậy của thang đo PHQ-9 phiên bản tiếng Việt trên đối tượng sinh viên y khoa”.

2020 – Bài báo khoa học: Reliability and Validity of Vietnamese Version of Patient Health Questionnaire 9 Items (PHQ-9) Among UMP Medical Freshmen – IFMBE Proceedings 2020.

2020 – Bài báo khoa học: The Effect of Mindfulness-based Stress Reduction Among Various Subject Groups: a Literature Review – IFMBE Proceedings 2020.


Bài viết của ThS.BS. Nguyễn Trung Nghĩa