BS.CKI. Phạm Thị Mỹ Anh

Chuyên khoa

Nhi khoa

Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2016

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2021


Giới thiệu

BS CKI. Phạm Thị Mỹ Anh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2016 và sau đó tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành nhi khoa tại Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Hiện đang là bác sĩ khoa nhi tại bệnh viện TP Thủ Đức.

Ngoài thời gian hoạt động chuyên môn tại bệnh viện, BS Anh luôn cố gắng dành thời gian để bổ sung chuyên môn của bản thân với mong muốn được học hỏi và chia sẻ kiến thức với các đồng nghiệp chuyên ngành nội và nhi khoa.

Nơi công tác

Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

Kinh nghiệm

Bệnh viện Thành phố Thủ Đức


Bài viết của BS.CKI. Phạm Thị Mỹ Anh