ThS.BS.CKI. Trần Thanh Long

Chuyên khoa

Tai Mũi Họng

Học vấn

2010 – 2016: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2016 – 2019: Bác sĩ Nội trú Tai Mũi Họng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2020 – 2021: Thạc sĩ Y khoa, Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Tai Mũi Họng – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.


Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ, CKI Trần Thanh Long tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên khoa Tai Mũi Họng. Hiện đang là Bác sĩ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM.

Là một nhân viên y tế, tôi luôn xem việc cung cấp thông tin sức khỏe chính xác là một nhiệm vụ vô cùng vẻ vang trong quá trình phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh. Từ đó là cơ sở cung cấp kiến thức, để họ có được những hiểu biết nhất định về sức khỏe bản thân và gia đình.

Nơi công tác

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

Kinh nghiệm

Bác sĩ nội trú TMH tại BV Đại học Y Dược TPHCM, BV Nhi Đồng 1, BVND Gia Định, BV Chợ Rẫy, BV Tai Mũi họng TPHCM

Bác sĩ điều trị tại BV Tai Mũi Họng TPHCM

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

2019 – Bài báo khoa học trên Tạp chí Y học TPHCM: “Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở những bệnh nhân viêm tai giữa mạn thủng nhĩ có nghe kém hỗn hợp tại bệnh viện Tai Mũi Họng.”


Bài viết của ThS.BS.CKI. Trần Thanh Long