ThS.BS.CKI. Nguyễn Doãn Thái Hưng

Chuyên khoa

Phẫu thuật Tim mạch

Học vấn

2013: Bác sĩ đa khoa – Học viện Quân Y

2016: Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa – Học Viện Quân Y

2016: Chuyên khoa 1: Ngoại khoa – Học Viện Quân Y


Giới thiệu

Nơi công tác

9/2013-11/2016: Bác sỹ nội trú

– Bệnh viện Quân Y 103
– Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
– Bệnh viện Tim Hà Nội

1/2017-4/2017: Bác sỹ điều trị

– Khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Quân Y 175

4/2017-10/2017: Đào tạo Chuyên khoa sơ bộ chuyên ngành Ngoại lồng ngực

– Khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy

10/2017-6/2018: Bác sỹ điều trị

– Khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Quân Y 175

6/2017-12/2019: Đào tạo Phẫu thuật tim hở giai đoạn I và II.

– Khoa Phẫu thuật, Viện Tim TP. HCM

12/2019-3/2020: Bác sỹ điều trị

– Khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Quân Y 175

3/2020-nay: Trưởng đơn vị Phẫu thuật Tim mạch

– Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch, Khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Quân Y 175

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá tác nhân gây đột biến bằng phương pháp tạo vi nhân trên phôi gà: 2009-2010

Nghiên cứu sự biểu lộ và ý nghĩa lâm sàng của yếu tố tăng trưởng nội mô mạch VEGF, CD31 và CD34 trong ung thư phổi không tế bào nhỏ: 2010-2011

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và điều trị tràn dịch màng ngoài tim sau phẫu thuật tim mở: 2015-2016

Nghiên cứu hiệu quả phục hồi chức năng tim mạch giai đoạn sớm và giai đoạn phục hồi trên bệnh nhân sau phẫu thuật tim hở và can thiệp động mạch vành: 2021-2023

Các công trình khoa học đã công bố:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị tràn dịch màng ngoài tim sau phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Tim Hà Nội 8/2017 Tạp chí Y học Việt Nam – Tập 45

Pericardial effusion following cardiac surgery. A single-center experience 11/2017 Asian Cardiovascular and Thoracic Annals. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29171276

Đánh giá một số yếu tố nguy cơ tràn dịch màng ngoài tim sau phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Tim Hà Nội. 1/2018 Tạp chí Y học Việt Nam – Tập 462

“Tràn dịch màng ngoài tim sau phẫu thuật tim” TS Nguyễn Sinh Hiền, Ths BSCKI Nguyễn Doãn Thái Hưng 6/2018 Nhà xuất bản Quân đội nhân dân – Hà Nội


Bài viết của ThS.BS.CKI. Nguyễn Doãn Thái Hưng