TS.BS. Nguyễn Như Quân

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Học vấn

1994 – 2000: Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2001 – 2003: Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa 1 – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2004 – 2005: Bác sĩ nội trú thực hành Bệnh viện Robert Debre , Cộng hòa Pháp
2006 – 2008: Thạc sĩ – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2009 – 2010: Surgical Retina Fellow, Royal Adelaide Hospital, Australia
2011 – 2019: Tiến sĩ Y khoa, chuyên ngành Nhãn khoa- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.


Giới thiệu

Tôi là một bác sĩ nhãn khoa trên 20 năm kinh nghiệm. Tôi có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe tâm hồn ĐÔI MẮT của bạn. Tôi là một người đam mê thử thách và yêu thích nghiên cứu. Hiện nay tôi đang sống ở TP. Hồ Chí Minh.
Tôi là giảng viên thỉnh giảng của ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Khoa Y ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Tôi đã có nhiều năm làm việc trên cương vị Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Phó trưởng Khoa Dịch kính võng mạc Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh.

Nơi công tác

Trung tâm mắt Quốc tế Phương Đông. 71 Ngô Thời Nhiệm Quận 3 TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

– Trung tâm mắt Quốc tế Phương Đông
– Trung tâm mắt kỹ thuật cao Nam Việt
– Bệnh viện mắt TP. HCM

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

● Katie Curran, Nathan Congdon, Tunde Peto, Catherine Dardis, Quan Nhu Nguyen, Tung Thanh Hoang, Finian Bannon, An Luu, Tung Quoc Mai, Van Thu Nguyen, Hue Thi Nguyen, Huong Tran, Hoang Huy Tran & Lynne Lohfeld. “Capturing the clinical decision-making processes of expert and novice diabetic retinal graders using a ‘think-aloud’ approach”, Eye (2021). https://doi.org/10.1038/s41433-021-01554-6
● Nguyễn Như Quân, Trần Thị Phương Thu (2006). “Đánh giá phẫu thuật đục thủy tinh thể bấm sinh và thiếu niên tại bệnh viện Mắt. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh; Tập 10, Phụ bản số 1, tr. 230 – 236.
● Trần Thị Phương Thu, Phạm Nguyên Huân, Nguyễn Như Quân (2007). “Đánh giá kết quả thị lực và độ nhạy tương phản trên bệnh nhân đặt kính Acrysof Restor tại bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh; Tập 11, Phụ bản số 3, tr. 35 – 41.
● Nguyễn Như Quân, Trần Thị Phương Thu, Nguyễn Đỗ Nguyên (2009) “So sánh kết quả thị lực và độ nhạy tương phản giữa acrysof restor và acrysof đơn tiêu tại bệnh viện mắt tp. HCM”. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh; Tập 13, Phụ bản số 1, tr. 65 – 69.
● Nguyễn Như Quân, Trần Anh Tuấn. (2015). “Mối tương quan giữa độ dày võng mạc trung tâm và thị lực trong phù hoàng điểm đái tháo đường”. Tạp chí Nhãn Khoa Việt Nam. Số 38.
● Nguyễn Như Quân, Trần Anh Tuấn. (2015). “So sánh kết quả điều trị phù hoàng điểm đái tháo đường giữa Bevacizumab PRN và laser quang đông”.Tạp chí Nhãn Khoa Việt Nam.Số 39.
● Nguyễn Như Quân, Trần Hồng Bảo, Nguyễn Thị Kim Dung (2016). Sử dụng corticosteroids trong điều trị bệnh lý bán phần sau nhãn cầu. Bản tin Nhãn khoa, 4(1): tr. 33-36
● Nguyễn Như Quân, Trần Hồng Bảo, Nguyễn Thị Kim Dung (2017). “A case study of choroidal osteoma with recurrent CNV”, Medical journal of Ho Chi Minh City, Vol. 21, Supplement of No 1: 61-65,2017
● Quan Nguyen N, Tuan Tran A (2017). Comparing Bevacizumab PRN and focal/grid laser for naïve diabetic macula edema. One year results of an open-label randomized controlled trial. Eye South East Asia, (12)1, pp.19-28
● Quan Nhu Nguyen, Bao Hong Tran (2017). Comparison of accuracy of Cirrus HD and Spectralis in analyzing optic nerve head. Eye South East Asia, (12) 2,pp. 21-28.
● Tran Hong Bao, Nguyen Nhu Quan, Pham Thi Thao Quyen, Tran Ngoc Thinh, Che Thi Thu Thuong, Nguyen Thi Thu Thuy (2020). Clinical characteristics of pediatric uveitis at Ho Chi Minh city Eye Hospital in 2017. Eye South East Asia, 15(1), p.45-49.
● Nguyễn Như Quân , Trần Anh Tuấn: Comparing Bevacizumab PRN and focal/grid laser for naive diabetic macular edema. One year results of an open-label randomized controlled trial. Vol 35. VietNam Journal of Ophthalmology
● Nguyễn Như Quân , Trần Anh Tuấn: Comparing The Relationship between OCT-measured Central Retinal Thickness and Visual Acuity in Diabetic Macular Edema; Vol 36. VietNam Journal of Ophthalmology
● Tran Thi Phuong Thu, MD, PhD; Nguyen Nhu Quan, MD: Evaluation of the cataract surgery in the treatment of congenital – juvenile cataract at the children from 4 to 15 years old”. Y Hoc TP. Ho Chi Minh, Vol. 10, Supplement of No 1: 230 – 236, 2006. (Residency Thesis).
● Tran Thi Phuong Thu, MD, PhD; Dinh Trung Nghia,MD; Nguyen Nhu Quan, MD:Tecnis Multifocal with Vietnamese experience, 2006.
● Nguyen Nhu Quan, MD : LogMAR Demystified, Collection of Scientific Research in Ophthalmolgy 2005 – 2006, 1: 116-126, 2006, Medical Publication (Vietnam).
● Nguyen Nhu Quan, MD : Comparison visual acuity and contrast sensitivity post-op between Acrysof Restor and Acrysof Natural. Master of Science in Medicine Thesis (Ophthalmology).


Bài viết của TS.BS. Nguyễn Như Quân