Ung thư

Ung thư

u lympho
Tràn dịch màng phổi do u lympho xâm lấn: Báo cáo ca lâm sàng

ThS.BS. Nguyễn Vũ Hải Sơn

TÓM TẮT Trong tình huống lâm sàng dưới đây, chúng tôi xin trình bày một [...]